Wymagania dotyczące projektu z grafiki inżynierskiej w r.ak. 2016/2017


Wymagania dotyczące projektu z grafiki inżynierskiej w r.ak. 2016/2017

Informacje ogólne

Projekt będzie obejmował narysowanie na mapie przebiegu wybranej linii komunikacji miejskiej z dowolnego miasta wojewódzkiego lub powiatowego w Polsce. Student sam wybiera (rezerwuje) linię komunikacji miejskiej w wybranym mieście, pod warunkiem, że dana linia nie została już wcześniej zarezerwowana przez innego studenta. Ostateczną decyzję o akceptacji wybranej linii komunikacyjnej podejmuje prowadzący laboratorium na pierwszych zajęciach projektowych.

Wybrana linia musi posiadać co najmniej 15 i nie więcej niż 25 przystanków w jednym kierunku. W przypadku linii dłuższych niż 25 przystanków, możliwe jest jej podzielenie na części po 15-25 przystanków, a tym samym realizacji jej przez kilka osób. Przystanki należy narysować również w kierunku powrotnym (po właściwej stronie drogi), czyli może ich być w sumie około 30-50.

Informacji o przebiegach (przystankach) linii komunikacyjnych można szukać na stronach komunikacji miejskich poszczególnych miast np. www.mpk.rzeszow.pl, www.mpk.lublin.pl oraz w innych serwisach, np. www.jakdojade.pl

Warto w domu przygotować się do pierwszych zajęć projektowych:

1.       Naucz się włączać/pokazywać natężenie ruchu na mapach Google i robić z nich zrzut ekranu dla określonego dnia i godziny np. typowe natężenie ruchu w czwartek, godz. 8:45 (jak na poniższym rysunku). Jako typowe natężenie ruchu wybierz dzień i godzinę rozpoczęcia swoich zajęć laboratoryjnych. Sprawdź działanie przycisku F11 w przeglądarce, dzięki któremu zrzut mapy nie będzie zawierał zbędnych elementów interfejsu przeglądarki (np. menu). Przykładowa mapa może wyglądać następująco:

 

 

2.       Wklej/Wstaw do AutoCADa zrzut(y) mapy Google pamiętając o:

o   skala mapy Google musi przedstawiać najlepiej 100, ewentualnie 200 metrów,

o   odpowiedniej skali – po wklejeniu mapy do AutoCADa zmierz skalę w prawym dolnym rogu mapy. Jeśli przedstawia ona np. , to po zmierzeniu w AutoCAD również musi posiadać 100 jednostek. Jeśli jest inaczej, przeskaluj mapę, żeby jednostki zgadzały się 1 metr = 1 jednostka,

o   żeby pokryć cały przebieg trasy może być potrzeba kilka zrzutów ekranu,

o   mapa/mapy musi być umieszczona na osobnej warstwie,

o   mapa/mapy musi być tak wklejona/wstawiona, żeby była częścią pliku AutoCAD, a nie odnośnikiem do zewnętrznego pliku, dzięki czemu otwarcie pliku na innym komputerze nie będzie powodowało problemów z wyświetleniem mapy.
Wskazówka: Jeśli podczas wklejania zrzut ekranu mapy jest zdeformowany lub są z nią inne problemy, spróbuj skorzystać z rozszerzonych możliwości wklejania

 

3.       Zapoznaj się z serwisami, w których możesz znaleźć informacje o przebiegach linii i lokalizacjach przystanków autobusowych lub tramwajowych, tj. stronami przedsiębiorstw komunikacyjnych poszczególnych miast np. www.mpk.rzeszow.pl, www.mpk.lublin.pl i serwisami typu www.jakdojade.pl, dzięki którym w programie AutoCAD będziesz mógł/mogła prawidłowo nanieść na mapę linię komunikacyjną i jej przystanki po obydwu stronach trasy. Zwróć uwagę, że przystanki na linii powrotnej mogą być w innym miejscu.

Uwaga: Ćwiczenia w domu mają Cię przygotować do szybszej pracy na zajęciach, ale na zajęciach nie można wykorzystywać prac/plików wykonanych w domu!

 

Realizacja projektu i wymagania

§  Przed wycięciem mapy (na zajęciach) należy w otwartej przeglądarce użyć skrótu Ctrl+0 (zero), aby mieć pewność, że prezentowany obraz ma powiększenie 100%, a następnie F11, żeby pozbyć się zbędnych elementów interfejsu przeglądarki.

§  Rysowany wycinek mapy musi być zrobiony przy wybranej w prawym dolnym rogu ekranu jednostce 100m lub 200m (ostatecznie decyduje o tym prowadzący zajęcia) i musi zawierać tą skalę.

§  Skala musi zgadzać się ze skalą podczas rysowania w AutoCAD przy założeniu, że 1 jednostka = 1 metr.

§  Żeby pokryć cały przebieg trasy może być potrzeba kilka zrzutów ekranu.

§  Mapa/mapy musi być tak wklejona/wstawiona, żeby była częścią pliku AutoCAD, a nie odnośnikiem do zewnętrznego pliku.

§  Część rysunkowa projektu jest realizowana TYLKO na zajęciach.

o   Każdy student ma na realizację projektu identyczną ilość czasu – dwa zajęcia laboratoryjne.

o   Po każdych zajęciach należy przesłać prowadzącemu zajęcia jeden plik AutoCAD ze swoim projektem.

§  e-mail musi być wysłany z adresu studenta w domenie PRz np. 123456@stud.prz.edu.pl

§  Nazwa pliku musi zawierać tylko nr indeksu i numer zajęć np. 123456-1.dwg, 123456-2.dwg (dwg to rozszerzenie pliku, a nie jego nazwa. Błędna jest nazwa np. 12345-1.dwg.dwg)

§  Tytuł maila: Projekt GI, Nr indeksu, Nazwisko Imię, Miejscowość, Linia nr (rozdzielane przecinkiem) np. Projekt GI, 123456, Kowalski Jan, Rzeszów, Linia nr 36
GI, a nie GL

§  Treść maila może być pusta.

§  Maile z tytułem w rodzaju RE: …, FW: …, o innych nazwach niezgodnych z powyższym zapisem, bez załącznika lub z załącznikiem w innym formacje będą traktowane jako BRAK MAILA, a tym samym brak zaliczenia danego laboratorium i -1 pkt z zaliczenia.

§  Zrzut ekranu mapy musi być umieszczony na rysunku AutoCAD w osobnej warstwie, w odpowiedniej skali.

§  Należy zastosować osobne warstwy o nazwach i kolorach jak poniższej:

o   zrzut ekranu mapy google (zamknięta, wyłączony wydruk warstwy),

o   przebieg linii (kolor indeksu: 180, szerokość linii: 0.5mm), rysowane środkiem drogi, nawet jeśli jest to pas zieleni,

o   przystanki (kolor indeksu: 150, szerokość linii: 0.25mm)

o   nazwy przystanków (kolor indeksu: 252),

o   odległości między przystankami (domyślne, warstwa ma zawierać wymiarowanie odległości),

o   natężenia ruchu – 4 osobne warstwy o szerokości linii 0.5mm i kolorem zgodnie z wyglądem w google maps , tj.:
natężenia ruchu bardzo szybko (zielony - kolor indeksu 3, wyłączony wydruk warstwy)
natężenia ruchu szybko (pomarańczowy - kolor indeksu 30, wyłączony wydruk warstwy)
natężenia ruchu wolno (czerwony - kolor indeksu 1, wyłączony wydruk warstwy)
natężenia ruchu bardzo wolno (brązowy - kolor indeksu 12, wyłączony wydruk warstwy)
natężenie ruchu należy narysować po lewej i prawej stronie przebiegu linii autobusowej.

§  Układ 1 nazwać Tabela opisowa i umieścić w nim tabelę z kolumnami: Symbol przystanku, Nazwa przystanku/ulice, Odległość od poprzedniego przystanku i całkowitą długość trasy w ostatnim wierszu. Układ ten nie ma żadnych rzutni.

§  Układ 2 nazwać Trasa autobusowa. Układ ten ma zawierać pełny widok trasy (bez mapy Google i natężenia ruchu) oraz wypełnioną tabelkę rysunkową jak poniżej zgodnie z wymiarami podanymi na wykładzie.

 

Zaliczenie projektu

§  Po drugich zajęciach laboratoryjnych nie można nic zmieniać w wykonanym rysunku, ani w tabelce opisowej w Układ 1 (zwierającej informacje o przystankach i odległościach między nimi). Możliwe jest tylko uzupełnienie tabelki w Układ 2, w której znajdują się dane studenta itd.

§  Przed zajęciami na których odbędzie się zaliczenie projektu należy:

o   Wydrukować projekt (układy: Tabela opisowa i Trasa autobusowa):

§  do pliku PDF,

§  tradycyjnie na papierze DWUSTRONNIE, W KOLORZE NA JEDNEJ KARTCE FORMATU A4.

o   Przed przyjściem na zaliczenie projektu należy wysłać prowadzącemu zajęcia e-maila (tytuł jak wcześniej, czyli Projekt GI, Nr indeksu, Nazwisko Imię, Miasto, Linia nr), ze swojego adresu w domenie PRz np. 123456@stud.prz.edu.pl, z plikami zawierającymi w nazwie tylko numer indeksu:

§  pliki DWG zawierający projekt w AutoCAD,

§  pliki PDF, który odzwierciedla dokładnie to samo, co będzie oddane w wersji papierowej.

o   Projekt w formacie DWG należy również zapisać na własnym koncie w usłudze AutoDesk 360 oraz udostępnić go prowadzącemu zajęcia.

§  Na ostatnie zajęcia należy przyjść z wydrukowanym projektem (jedna kartka, zadrukowana dwustronnie) włożonym w koszulkę foliową na dokumenty, która umożliwia późniejsze wpięcie w segregator. Brak wydruku dwustronnego, sklejanie lub spinanie kartek skutkuje obniżeniem oceny o 0.5 pkt.

§  Projekt będzie oceniany pod kątem między innymi:

o   Prawidłowego wykorzystania warstw,

o   dokładności i szczegółowość odwzorowania linii autobusowej,

o   obliczeń.

§  Zaliczenia projektów nie można odrabiać w innych grupach. Nieusprawiedliwiona nieobecność na tych zajęciach oznacza 0 punktów z projektu.


Zobacz listę już zarezerwowanych projektów

Rezerwacja projektu


Wybierz linię składającą się z co najmniej 15 przystanków.
Każda linia w danym mieście może być wybrana tylko przez jednego studenta. Wyjątkiem są linie dłuższe niż 25 przystanków - można je realizować w kilka osób, o ile po jej podzieleniu każdy z odcinków będzie zawierał co najmniej 15 przystanków.
Sprawdź wcześniej, czy ktoś już nie zarezerwował wybranej przez Ciebie linii.
Jeśli linia liczy więcej niż 25 przystanków, napisz w uwagach od którego, do którego przystanku narysujesz fragment wybranej linii.

Zarezerwowane projekty


Data i czas Student, indeks IP
2016-12-08 09:13:02 M.P. ****80 Rzeszów 0B 62.93.32.*
2016-12-08 09:13:02 M.J. ****88 Rzeszów 0A 62.93.32.*
2016-12-08 09:14:18 M.A. ****77 Rzeszów 30 62.93.32.*
2016-12-08 09:16:24 M.M. ****86 Rzeszów 4 62.93.32.*
2016-12-08 09:19:20 M.K. ****95 Rzeszów 19 62.93.32.*
2016-12-08 09:20:13 M.M. ****89 Rzeszów 41 62.93.32.*
2016-12-08 09:20:20 M.M. ****84 Rzeszów 17 62.93.32.*
2016-12-08 09:21:31 M.A. ****83 Rzeszów 43 62.93.32.*
2016-12-08 09:37:58 M.A. ****79 Rzeszów 33 62.93.32.*
2016-12-08 12:52:44 O.M. ****84 Rzeszów 18 62.93.32.*
2016-12-08 12:52:45 O.M. ****05 Rzeszów 8 62.93.32.*
2016-12-08 12:54:26 N.M. ****76 Rzeszów 32 62.93.32.*
2016-12-08 12:55:56 K.H. ****16 Rzeszów 16 62.93.32.*
2016-12-08 12:56:07 M.D. ****94 Rzeszów 11 62.93.32.*
2016-12-08 12:56:30 O.W. ****02 Rzeszów 34 62.93.32.*
2016-12-08 12:57:09 O.P. ****01 Rzeszów 3 62.93.32.*
2016-12-08 12:57:17 N.G. ****96 Rzeszów 36 62.93.32.*
2016-12-08 12:57:32 P.H. ****10 Rzeszów 15 62.93.32.*
2016-12-08 12:58:17 P.W. ****11 Rzeszów 22 62.93.32.*
2016-12-08 12:58:21 N.G. ****78 Rzeszów 42 62.93.32.*
2016-12-08 13:02:14 P.J. ****09 Kraków 111 62.93.32.*
2016-12-08 13:10:44 O.S. ****04 Kraków 109 62.93.32.*
2016-12-08 13:11:28 O.K. ****99 Kraków 106 62.93.32.*
2016-12-08 13:19:51 M.J. ****92 Rzeszów 52 91.196.10.*
2016-12-08 13:32:36 S.S. ****68 Rzeszów 59 91.246.66.*
2016-12-08 13:38:41 T.D. ****85 Rzeszów 29 91.246.66.*
2016-12-08 13:42:22 Ś.W. ****80 Rzeszów 24 91.246.66.*
2016-12-08 13:50:20 Ś.M. ****83 Rzeszów 54 91.246.66.*
2016-12-08 13:52:06 M.K. ****74 Rzeszów 49 62.93.41.*
2016-12-08 14:10:08 T.P. ****86 Rzeszów 44 91.196.10.*
2016-12-08 14:14:15 Ś.W. ****82 Rzeszów 27 91.196.10.*
2016-12-08 14:16:55 T.K. ****90 Rzeszów 35 91.196.10.*
2016-12-08 14:35:58 S.K. ****69 Wrocław 116 91.224.192.*
2016-12-08 14:42:50 M.M. ****69 Rzeszów 14 62.93.41.*
2016-12-08 15:11:30 S.K. ****62 Rzeszów 5 94.254.146.*
2016-12-08 15:16:16 S.P. ****55 Rzeszów 1 91.196.10.*
2016-12-08 16:14:28 S.K. ****71 Rzeszów 6 62.93.32.*
2016-12-08 16:14:33 S.A. ****74 Rzeszów 2 62.93.32.*
2016-12-08 17:41:32 Ż.Ł. ****23 Sopot 5 62.93.32.*
2016-12-08 17:45:39 Ż.J. ****19 Tarnobrzeg B 62.93.32.*
2016-12-08 17:45:51 W.B. ****08 Poznań 57 62.93.49.*
2016-12-08 17:46:44 Z.S. ****12 Rzeszów 28 62.93.32.*
2016-12-08 17:49:12 W.N. ****03 Nowy Sącz 17 62.93.32.*
2016-12-08 17:50:04 W.N. ****95 Kielce F 62.93.32.*
2016-12-08 17:50:34 W.P. ****96 Kielce 6 62.93.32.*
2016-12-08 17:52:56 Z.K. ****14 Warszawa 522 62.93.32.*
2016-12-08 17:53:23 W.N. ****05 Warszawa 519 62.93.32.*
2016-12-08 17:55:34 Z.A. ****18 Rzeszów 9 62.93.32.*
2016-12-08 17:56:00 W.I. ****04 Rzeszów 40 62.93.32.*
2016-12-08 17:57:56 Ż.K. ****20 Krosno 7 62.93.32.*
2016-12-08 17:58:44 W.A. ****94 Rzeszów 38 62.93.32.*
2016-12-08 18:02:14 W.P. ****10 Tarnów 0 62.93.32.*
2016-12-08 18:21:43 Z.J. ****16 Rzeszów 25 193.19.165.*
2016-12-08 19:12:23 W.K. ****02 Radom 1 62.93.32.*
2016-12-08 19:13:12 W.J. ****00 Krosno 4 62.93.32.*
2016-12-08 19:13:13 W.M. ****97 Krosno A 62.93.32.*
2016-12-08 19:16:41 W.A. ****29 Wrocław 105 62.93.32.*
2016-12-08 19:24:37 W.W. ****98 Warszawa 140 62.93.32.*
2016-12-08 19:25:00 W.M. ****99 Warszawa 120 62.93.49.*
2016-12-08 19:25:42 W.K. ****01 Warszawa 109 62.93.32.*
2016-12-08 23:51:36 P.M. ****27 Poznań 89 95.49.157.*
2016-12-08 23:54:09 P.B. ****24 Warszawa 170 89.230.85.*
2016-12-09 15:07:03 P.A. ****13 Łódź 5 31.130.96.*
2016-12-09 15:19:27 D.D. ****52 Rzeszów N1 5.57.156.*
2016-12-09 16:09:51 B.M. ****82 Warszawa 209 91.196.10.*
2016-12-09 16:15:59 B.P. ****33 Warszawa 128 188.191.200.*
2016-12-09 16:16:01 B.S. ****15 Warszawa 709 62.133.148.*
2016-12-09 16:35:35 D.M. ****18 Rzeszów N2 91.246.66.*
2016-12-09 16:48:07 D.I. ****55 Kraków 14 91.225.135.*
2016-12-09 17:10:28 B.E. ****31 Rzeszów N3 89.230.80.*
2016-12-09 17:25:29 B.B. ****30 Rzeszów 13 83.24.150.*
2016-12-09 17:58:39 D.K. ****54 Warszawa 721 89.230.85.*
2016-12-09 23:27:30 D.Ł. ****60 Krosno B 91.232.195.*
2016-12-10 12:56:08 G.W. ****73 Krosno KS 62.133.146.*
2016-12-10 13:08:31 D.K. ****61 Krosno 11 62.133.146.*
2016-12-10 13:09:51 G.C. ****76 Krosno 18 62.133.146.*
2016-12-10 14:42:55 F.K. ****65 Lublin 156 46.205.245.*
2016-12-10 16:38:41 J.K. ****99 Rzeszów 31 46.134.20.*
2016-12-10 16:40:41 G.D. ****82 Rzeszów 20 193.19.165.*
2016-12-10 17:32:13 F.A. ****64 Warszawa 13 83.28.177.*
2016-12-10 18:13:02 F.A. ****67 Rzeszów 46 95.160.43.*
2016-12-10 19:22:46 C.I. ****36 Rzeszów 12 178.215.207.*
2016-12-10 19:42:44 J.K. ****01 Rzeszów 26 89.230.84.*
2016-12-10 19:43:21 H.D. ****95 Lublin 54 91.224.193.*
2016-12-10 19:49:44 H.K. ****89 Gdańsk 110 46.134.41.*
2016-12-10 19:56:32 G.A. ****74 Kraków 143 185.18.135.*
2016-12-10 21:28:22 K.J. ****11 Rzeszów 37 83.6.238.*
2016-12-11 09:58:19 G.W. ****72 Krosno D 195.117.84.*
2016-12-11 12:18:10 G.K. ****77 Kraków 50 91.224.192.*
2016-12-11 12:24:45 G.K. ****77 Kraków 128 91.224.192.*
2016-12-11 13:03:06 B.G. ****27 Łódź 50A 81.162.213.*
2016-12-11 13:41:21 B.A. ****16 Krosno 1 5.172.234.*
2016-12-11 15:01:53 G.K. ****70 Tarnów 9 217.70.52.*
2016-12-11 16:19:01 G.A. ****83 Katowice 9 95.160.44.*
2016-12-11 17:56:30 K.P. ****05 Biała Podlaska T 141.0.12.*
2016-12-11 18:03:14 S.E. ****47 Rzeszów 10 95.160.42.*
2016-12-11 19:57:49 A.P. ****03 Krosno C 91.192.165.*
2016-12-11 20:36:02 D.R. ****50 Łódź 52 62.93.41.*
2016-12-11 20:57:46 D.K. ****20 Kraków 145 85.219.196.*
2016-12-11 21:12:28 C.A. ****37 Białystok 110 91.224.193.*
2016-12-11 22:28:28 B.G. ****26 Zielona Góra 0 178.219.30.*
2016-12-12 09:57:55 D.D. ****53 Łódź 63 62.93.32.*
2016-12-12 10:09:39 C.B. ****38 Łódź 67 62.93.32.*
2016-12-12 10:10:30 D.D. ****49 Przemyśl 3 62.93.32.*
2016-12-12 10:12:02 B.K. ****35 Rzeszów 12-2 62.93.32.*
2016-12-12 10:14:14 C.D. ****47 Białystok 21 62.93.32.*
2016-12-12 10:16:32 B.K. ****34 Warszawa N81 62.93.32.*
2016-12-12 10:21:46 C.A. ****42 Warszawa 3 62.93.32.*
2016-12-12 10:22:29 D.A. ****03 Kraków 102 62.93.32.*
2016-12-12 10:49:56 S.B. ****56 Krosno G 91.225.132.*
2016-12-12 11:09:21 G.T. ****85 Lublin 155 94.254.227.*
2016-12-12 11:25:15 G.M. ****86 Poznań 320 94.254.159.*
2016-12-12 11:27:28 B.J. ****29 Łódź 90A 62.93.32.*
2016-12-12 11:32:47 A.K. ****02 Krosno C(2) 62.93.32.*
2016-12-12 11:33:51 B.D. ****10 Łódź S1 62.93.32.*
2016-12-12 11:35:22 B.K. ****09 Wrocław 120 62.93.32.*
2016-12-12 11:36:26 B.A. ****18 Łódź 95 62.93.32.*
2016-12-12 11:36:56 B.D. ****12 Gdynia 105 C1 62.93.32.*
2016-12-12 11:37:00 A.G. ****00 Łódź 91B (2) 62.93.32.*
2016-12-12 11:37:20 B.A. ****05 Gdynia 105 C2 62.93.32.*
2016-12-12 11:37:20 B.B. ****21 Łódź 91B 62.93.32.*
2016-12-12 11:37:37 B.A. ****13 Wrocław 0L 62.93.32.*
2016-12-12 11:46:38 J.K. ****02 Rzeszów 6(2) 62.93.41.*
2016-12-12 12:10:35 B.B. ****24 Łódź 60A 62.93.61.*
2016-12-12 12:11:22 B.D. ****19 Łódź 53A 62.93.61.*
2016-12-12 13:43:23 K.E. ****07 Rzeszów 37(1) 91.150.190.*
2016-12-12 14:50:06 G.I. ****78 Rzeszów 53 178.37.74.*
2016-12-12 14:51:19 F.K. ****66 Kraków 503 185.13.185.*
2016-12-12 15:05:48 B.M. ****20 Poznań 50 62.93.32.*
2016-12-12 16:51:39 S.M. ****64 Przemyśl 22 94.254.146.*
2016-12-12 17:21:29 Ś.M. ****83 Kraków 113 83.31.145.*
2016-12-12 18:27:50 S.K. ****49 Rzeszów 21 62.93.41.*
2016-12-12 18:38:35 T.A. ****88 Wrocław 141 79.188.24.*
2016-12-12 19:26:53 Ś.W. ****78 Kraków 124 37.190.226.*
2016-12-12 19:56:58 K.S. ****18 Konin 54 B 62.133.136.*
2016-12-12 21:15:22 K.D. ****14 Lublin 079 91.225.135.*
2016-12-12 22:34:36 G.A. ****71 Krosno B(2) 10.108.64.*
2016-12-12 23:52:30 J.I. ****03 Biała Podlaska T(2) 10.108.81.*
2016-12-13 07:48:24 P.A. ****15 Jelenia Góra N1 10.108.81.*
2016-12-13 08:24:28 D.R. ****59 Łódź 51A 10.108.81.*
2016-12-13 08:31:33 D.T. ****20 Grudziądz 20 10.108.81.*
2016-12-13 08:32:49 D.R. ****58 Grudziądz 10 10.108.81.*
2016-12-13 09:42:59 S.M. ****50 Poznań 407 10.108.64.*
2016-12-13 09:54:49 P.S. ****22 Poznań 252 10.108.64.*
2016-12-13 10:14:27 P.A. ****14 Katowice 908N 10.108.64.*
2016-12-13 10:21:54 S.J. ****53 Wrocław 115 10.108.81.*
2016-12-13 10:28:39 P.A. ****19 Olsztyn 305 10.108.81.*
2016-12-13 12:05:29 K.J. ****51 Warszawa 116 91.246.66.*
2016-12-13 12:28:44 Ł.M. ****66 Kielce 21 91.196.10.*
2016-12-13 12:57:06 L.A. ****60 Krosno 18(2) 91.224.192.*
2016-12-13 13:10:06 S.K. ****60 Przemyśl 34 62.93.32.*
2016-12-13 13:22:08 T.S. ****92 Gdynia 20 62.93.32.*
2016-12-13 13:34:09 S.M. ****76 Zielona Góra 7 62.93.32.*
2016-12-13 14:08:12 M.I. ****73 Kielce 35 91.224.193.*
2016-12-13 14:13:40 R.M. ****34 Zielona Góra 23 62.93.41.*
2016-12-13 14:16:20 P.J. ****23 Zielona Góra 19 62.93.41.*
2016-12-13 14:24:39 P.M. ****76 Zielona Góra 80 62.93.41.*
2016-12-13 14:36:02 S.P. ****54 Wrocław 23 91.196.10.*
2016-12-13 14:45:18 P.I. ****26 Opole 16 62.93.41.*
2016-12-13 14:47:38 P.J. ****16 Słupsk 16 188.146.73.*
2016-12-13 16:05:50 P.K. ****28 Olsztyn 309 62.93.32.*
2016-12-13 16:15:53 P.A. ****14 Bydgoszcz 1 62.93.32.*
2016-12-13 16:22:13 Z.J. ****50 Kraków 117 62.93.32.*
2016-12-13 16:28:06 P.F. ****17 Olsztyn 302 62.93.49.*
2016-12-13 17:24:25 P.A. ****14 Bydgoszcz 60 93.105.42.*
2016-12-13 18:09:33 P.M. ****88 Lublin 30 62.93.32.*
2016-12-13 18:09:59 R.G. ****36 Lublin 030 62.93.32.*
2016-12-13 18:10:09 B.D. ****11 Gdańsk 129 62.93.32.*
2016-12-13 18:10:15 P.K. ****21 Elbląg 19 62.93.32.*
2016-12-13 18:10:17 R.P. ****35 Elbląg 14 62.93.32.*
2016-12-13 18:10:43 R.K. ****32 Krosno 16 62.93.32.*
2016-12-13 18:10:49 R.A. ****37 Poznań 59 62.93.32.*
2016-12-13 18:13:04 S.N. ****44 Poznań 1 62.93.49.*
2016-12-13 18:13:07 R.A. ****38 Krosno 16(2) 62.93.32.*
2016-12-13 18:13:12 R.G. ****36 Lublin 033 62.93.32.*
2016-12-13 18:13:15 R.A. ****41 Gdańsk 156 62.93.32.*
2016-12-13 18:13:33 S.P. ****45 Lublin 31 62.93.32.*
2016-12-13 18:13:50 S.A. ****42 Elbląg 17 62.93.32.*
2016-12-13 18:14:52 P.M. ****31 Krosno 5 62.93.32.*
2016-12-13 18:15:46 R.A. ****33 Przemyśl 2 62.93.32.*
2016-12-14 11:54:18 M.D. ****71 Opole 80 37.190.224.*
2016-12-14 16:32:43 M.M. ****87 Kraków 155 91.225.135.*
2016-12-14 16:45:50 S.K. ****65 Poznań 48 95.160.42.*
2016-12-14 20:05:49 M.P. ****75 Bydgoszcz 9 62.93.41.*
2016-12-14 20:23:08 Ł.A. ****62 Kielce Z 91.224.193.*
2016-12-14 20:24:52 K.G. ****52 Kielce Z (2) 91.224.193.*
2016-12-14 21:32:43 S.M. ****75 Lublin 78 95.160.40.*
2016-12-14 22:12:51 S.M. ****75 Radom 19 95.160.40.*
2016-12-15 11:37:41 S.A. ****52 Szczecin 75 89.230.83.*
2016-12-15 12:50:08 S.M. ****66 Toruń 01 37.47.82.*
2016-12-15 13:10:10 S.K. ****73 Toruń 01 (2) 37.47.82.*
2016-12-15 18:15:45 W.N. ****03 Lublin 6 62.93.32.*
2016-12-18 13:25:52 S.M. ****46 Gdynia 309 81.162.213.*
2016-12-18 16:52:19 J.I. ****03 Olsztyn 130 62.133.129.*
2016-12-19 11:51:29 B.E. ****28 Lublin 4 37.190.224.*
2016-12-19 13:04:37 T.K. ****91 Wrocław 109 193.19.165.*
2016-12-19 14:10:33 G.P. ****84 Tarnów 41 62.93.41.*
2016-12-19 15:58:27 H.J. ****90 Wrocław 104 89.229.61.*
2016-12-19 17:58:36 G.M. ****87 Poznań 79 88.156.139.*
2016-12-19 19:25:19 G.A. ****83 Katowice t36 95.160.44.*
2016-12-19 19:51:36 J.E. ****61 Poznań 56 88.156.139.*
2016-12-19 21:11:24 K.A. ****50 Łódź 69 89.230.64.*
2016-12-19 21:22:59 G.D. ****81 Przemyśl 11 91.246.66.*
2016-12-19 21:32:59 G.A. ****75 Przemyśl 4 91.246.66.*
2016-12-19 21:51:12 G.A. ****68 Łódź 69 (2) 185.41.129.*
2016-12-19 22:25:15 G.I. ****80 Krosno 11(2) 46.174.212.*
2016-12-20 13:11:07 P.P. ****25 Tarnów 30 62.93.41.*
2016-12-20 13:13:58 K.P. ****05 Biała Podlaska P 62.93.32.*
2016-12-20 13:14:20 K.D. ****14 Lublin 040 62.93.32.*
2016-12-20 18:12:33 S.D. ****43 Wrocław 113 62.93.32.*
2016-12-20 19:45:48 K.M. ****30 Lublin 13 37.190.224.*
2016-12-20 20:04:32 K.P. ****32 Tarnobrzeg 11 91.225.135.*
2016-12-21 07:59:56 K.M. ****22 Tarnobrzeg A 62.93.32.*
2016-12-21 08:01:53 K.J. ****12 Wrocław 1 62.93.32.*
2016-12-21 08:04:20 K.J. ****17 Wrocław 14 62.93.32.*
2016-12-21 08:05:33 K.S. ****19 Poznań 2 62.93.32.*
2016-12-21 08:05:36 J.Z. ****97 Olsztyn 109 62.93.32.*
2016-12-21 08:05:37 K.B. ****10 Olsztyn 303 62.93.32.*
2016-12-21 08:05:39 K.M. ****15 Olsztyn 120 62.93.32.*
2016-12-21 08:06:05 K.K. ****06 Wrocław 3 62.93.32.*
2016-12-21 08:07:13 J.M. ****77 Wrocław 4 62.93.32.*
2016-12-21 08:07:37 H.I. ****93 Wrocław 6 62.93.32.*
2016-12-21 08:14:56 K.K. ****08 Rzeszów 175 62.93.32.*
2016-12-21 08:18:21 K.J. ****13 Kraków 162 62.93.32.*
2016-12-21 08:18:31 K.K. ****08 Kraków 175 62.93.32.*
2016-12-21 09:34:05 K.D. ****43 Jelenia Góra 10 62.93.41.*
2016-12-21 09:38:22 K.J. ****29 Tychy 1 62.93.32.*
2016-12-21 09:38:39 K.D. ****28 Radom 2 62.93.32.*
2016-12-21 09:44:18 K.S. ****26 Zamość 3 62.93.32.*
2016-12-21 09:44:25 K.P. ****16 Zamość 4 62.93.32.*
2016-12-21 09:44:25 K.Ł. ****35 Zamość 14 62.93.32.*
2016-12-21 09:48:00 K.A. ****24 Radom 4 62.93.32.*
2016-12-21 09:49:41 K.A. ****37 Radom 12 62.93.32.*
2016-12-21 09:49:51 K.A. ****34 Radom 5 62.93.32.*
2016-12-21 09:51:09 K.N. ****36 Radom 17 62.93.32.*
2016-12-21 10:13:17 Ł.S. ****68 Kraków 112 62.93.46.*
2016-12-21 10:46:27 K.P. ****40 Radom 15 91.196.10.*
2016-12-21 11:28:58 L.J. ****56 Gorzów Wielkopolski 2 89.188.200.*
2016-12-21 11:32:46 K.H. ****52 Kraków 122 89.188.200.*
2016-12-21 13:23:57 K.S. ****39 Tychy 2 62.93.32.*
2016-12-21 13:26:11 K.M. ****44 Wrocław 101 62.93.32.*
2016-12-21 13:27:33 K.W. ****47 Przemyśl 23 62.93.32.*
2016-12-21 17:21:35 K.M. ****46 Białystok 5 94.254.147.*
2016-12-21 21:11:52 K.M. ****41 Przemyśl 8 62.93.41.*
2016-12-22 08:49:19 Ł.K. ****67 Warszawa 136 93.105.42.*
2016-12-22 17:41:13 M.I. ****73 Kielce 46 94.254.144.*
2016-12-25 12:03:01 K.G. ****52 Kielce 111 178.42.222.*
2016-12-27 11:11:35 K.H. ****49 Gdańsk 148 194.24.174.*
2016-12-27 11:54:46 K.M. ****55 Gdańsk 188 83.27.52.*
2017-01-09 15:35:23 K.K. ****54 Gorzów Wielkopolski 111 89.229.59.*
2017-01-10 14:22:53 K.J. ****12 Wrocław 144 62.93.45.*
2017-01-10 14:29:59 J.M. ****77 Wrocław 142 89.230.64.*
2017-01-10 15:27:37 Ł.M. ****64 Kielce 105 91.196.10.*
2017-01-10 16:19:15 L.M. ****59 Przemyśl 14 31.175.81.*
2017-01-10 22:11:54 L.M. ****57 Łódź 90B 31.130.97.*
2017-01-10 22:16:14 H.M. ****92 Radom 9 37.190.227.*
2017-01-10 23:21:46 L.K. ****53 Kielce 5 31.6.167.*
2017-01-11 09:54:30 Ł.K. ****65 Włocławek 8 62.93.46.*